W dniu 5 lutego 2021 r. Wydano Zarządzenie Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy „w sprawie zatwierdzenia procedury dla organu instytucji badawczych, przedsiębiorstw i organizacji w zakresie przeprowadzania państwowych badań pestycydów i agrochemikaliów” nr 392, które zostało opublikowany 28 grudnia 2020 r. wszedł w życie.

Wcześniej system badań państwowych był regulowany rozporządzeniem Ministra Ekologii nr 287, które zawierało wykaz instytucji, ale brakowało jasnych kryteriów dostania się do tej listy oraz wymagań stawianych jednostkom naukowym w zakresie państwowych badań pestycydów. i agrochemikalia.

W połowie lutego 2021 roku Ministerstwo Przyrody rozpoczęło przyjmowanie wniosków instytutów o akredytację.
W ciągu 45 dni Ministerstwo Zasobów Naturalnych musi podjąć decyzję dotyczącą akredytacji instytutu. Lista akredytowanych instytucji zostanie opublikowana na stronie Ministerstwa Zasobów Naturalnych.

W przypadku odmowy akredytacji instytutowi wyniki testów tego instytutu nie zostaną zaakceptowane.

Ponowna akredytacja będzie odbywać się co 5 lat.