Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o produktach ekologicznych 1649-IX (5440) o zmianie sekcji XI „Przepisy przejściowe” ustawy Ukrainy „O podstawowych zasadach i wymaganiach dotyczących produkcji ekologicznej, obrotu i znakowania produktów ekologicznych”. Poinformował o tym superagronom.

Ustawa legalizuje międzynarodowe oznakowanie ekologiczne dla ukraińskich producentów produktów ekologicznych, gwarantuje wsparcie państwa dla producentów, przeciwdziała rozprzestrzenianiu się substancji pseudoorganicznych na półkach sieci handlowych oraz znosi kary dla producentów za naruszenie Ustawy 2496-VIII Ukrainy „O podstawowych zasadach i wymaganiach dotyczących Produkcja ekologiczna, obrót i etykietowanie produktów ekologicznych” w niektórych przypadkach.

Badania analityczne (Produkty ekologiczne)

Przypomnijmy, że w budżecie na 2021 r. przewidziano 50 mln hrywien wsparcia państwa dla producentów produktów ekologicznych. Wysokość pomocy państwa może wzrosnąć w związku z redystrybucją środków z innych programów rządowych. Ministerstwo Gospodarki planuje rozdysponować te środki w następujący sposób:

wsparcie finansowe producentów produktów ekologicznych w wysokości 5.000 UAH za 1 ha użytków rolnych (nie więcej niż 20 ha na gospodarstwo);
na sztukę bydła;
ponadto rolnicy otrzymają zwrot do 30% kosztów certyfikacji produkcji ekologicznej.