Wheat price rallied after WASDE

Last week, Russia’s 12.5% wheat prices in deep-sea ports increased by $18 to $286/mt. Prices rallied supported by huge cuts to global S&D in the WASDE report. August WASDE report was bullish. The global wheat stocks came out substantially below expectations – 279 mmt vs 288 mmt. Corn stocks were

Read More

Ukraine pork producers want to raise antibiotic-free pigs

The Association of Pig Breeders of Ukraine, with the support of FAO, prepares national standard in which new requirements for pork producers. The document suggests a refusal to use antibiotics in growing animals due to the fact that it can lead to resistance the population of the country to these

Read More

Міленали та покоління Z – перехід до відповідального споживання органічних продуктів

Вшановуючи святкування цього тижня Дня молоді, 12 серпня, нові покоління, що складаються з тисячоліть та покоління Z, віддані справі сталості, екології та навколишньому середовищу, виступаючи за боротьбу зі зміною клімату та вимагаючи шляхів вирішення кліматичної кризи потужність. Незалежно від того, чи керується ефектом Грети, або усвідомленням того, наскільки терміновою є

Read More

Миллениалы и поколение Z, переход к ответственному потреблению органических продуктов

В ознаменование празднования на этой неделе Дня молодежи, 12 августа, новые поколения, состоящие из миллениалов и поколения Z, привержены принципам устойчивости, экологии и окружающей среде, выступая за борьбу с изменением климата и требуя решения климатического кризиса мощность. Будь то эффект Греты или осознание того, насколько срочно изменение модели, правда в

Read More

Millenialsi i pokolenie Z, zwrot w kierunku odpowiedzialnej konsumpcji produktów ekologicznych

Upamiętniając obchody w tym tygodniu Dnia Młodzieży, 12 sierpnia, nowe pokolenia, składające się z milenialsów i pokolenia Z, są zaangażowane w zrównoważony rozwój, ekologię i środowisko, opowiadając się za walką ze zmianami klimatycznymi i domagając się rozwiązań kryzysu klimatycznego moc. Czy to efekt Grety, czy świadomość tego, jak pilna jest

Read More

Зеленский подписал закон 1649-IX об органической продукции: господдержка аграриев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон об органической продукции 1649-IX (5440) «О внесении изменений в раздел XI« Переходные положения »Закона Украины« Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции ». Об этом сообщил супергроном. Закон легализует международную органическую маркировку украинских производителей органической продукции, гарантирует государственную

Read More

Zełenski podpisał ustawę 1649-IX o produktach ekologicznych: wsparcie państwa dla rolników

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o produktach ekologicznych 1649-IX (5440) o zmianie sekcji XI „Przepisy przejściowe” ustawy Ukrainy „O podstawowych zasadach i wymaganiach dotyczących produkcji ekologicznej, obrotu i znakowania produktów ekologicznych”. Poinformował o tym superagronom. Ustawa legalizuje międzynarodowe oznakowanie ekologiczne dla ukraińskich producentów produktów ekologicznych, gwarantuje wsparcie państwa dla

Read More

Prezydent Ukrainy podpisał poprawki do ustawy o pestycydach i agrochemikaliach

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę nr 2289 o zmianie art. 4 Ustawy Ukrainy „O pestycydach i agrochemikaliach”, która pozwala na import na Ukrainę prototypów najnowszych środków ochrony roślin. W związku z tymi zmianami na terytorium Ukrainy otwarty jest import próbek innowacyjnych środków ochrony roślin do badań naukowych i testów

Read More
Eastern European Agricultural Alliance