O nas

Wschodnioeuropejski Alians Rolniczy (WAR) jest niezależną organizacją non-profit, której celem jest promowanie interesów firm członkowskich w zakresie powiązań handlowych między przedsiębiorstwami w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE).

Od samego początku celem Aliansu jest „budowanie mostów” wśród swoich członków, osób niebędących członkami i instytucjami, aby pomóc im w realizacji ich celów w znacznie łatwiejszy sposób niż na własną rękę.

Kim jesteśmy

Wschodnioeuropejski Alians Rolniczy (WAR) to niezależna organizacja non-profit, której celem jest promowanie interesów firm członkowskich w zakresie powiązań handlowych między przedsiębiorstwami w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE).

Nasze doświadczenie zawodowe i techniczne pozwala nam promować i wzmacniać rozwój sektora prywatnego oraz relacje pomiędzy firmami i przedsiębiorcami zainteresowanymi rynkami CEE.

Alians prowadzi swoje działania na rzecz rozwoju relacji gospodarczych, działając na rzecz przyciągania inwestorów z krajów do dynamicznie rozwijającego się regionu Europy Środkowo-Wschodniej i odwrotnie, zachęcając do ciągłego podnoszenia konkurencyjności i ułatwiając przedsiębiorcom z krajów Europy Środkowo-Wschodniej dostęp do nowych rynków.

Alliance oferuje wsparcie w nawiązywaniu kontaktów handlowych, matchmaking, doradztwo prawne ad hoc, organizację indywidualnych i grupowych misji biznesowych, badania rynku, szkolenia, usługi rekrutacyjne, a także różne możliwości Member2Member, rabaty. W cyklu miesięcznym organizujemy seminaria, konferencje, business mixery i inne imprezy.

Naszymi członkami są główne firmy rolno-spożywcze i rolno-przemysłowe działające na rynkach CEE, firmy, które już utrzymują lub planują nawiązać relacje biznesowe z rynkiem CEE, a także firmy międzynarodowe.

Alinas stworzył międzynarodowy System Przedstawicielstw Regionalnych, aby pomóc firmom członkowskim Aliansu rozwijać stosunki międzynarodowe w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE).

Dzięki temu członkostwo w Wschodnioeuropejskim Aliansie Rolniczym to doskonały sposób na nawiązywanie i rozwijanie relacji gospodarczych między przedstawicielami firm z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz bycie częścią silnego, zjednoczonego i reprezentatywnego głosu.

Eastern European Agricultural Alliance