“Po raz pierwszy łatwiej jest zrobić niż powtórzyć sukces” – mówią organizatorzy polsko-ukraińskiego Agroforum. I mimo wszystko wyznaczają ambitne cele agri biznesowi – rozwój stosunków ukraińsko-polskich poprzez współpracę agrobiznesu z pomocą East European Agricultural Alliance (EEAA)

Niezależna organizacja EEAA jest tworzona przez agrobiznes, który ma stać się głosem i przedstawicielem ukraińskich firm rolniczych i całego agrobiznesu z Europy Wschodniej w UE.

Wyzwania, przed którymi stoi EEAA, są niezależną platformą i wiarygodnym partnerem dla ukraińskich firm w UE, które pomogą w rozszerzeniu rynków, zapewnią operacyjne wsparcie prawne i administracyjne oraz informacje analityczne.

Polski agrobiznes był zainteresowany dwoma głównymi pytaniami: jak znaleźć wiarygodnych ukraińskich partnerów do współpracy i mieć prawne bezpieczeństwo w okresie przygotowań na Ukrainie.

Z kolei ukraiński agrobiznes szukał pytania o to, jak rozszerzyć rynki swoich produktów przez Polskę, za pomocą których można sprawdzić wiarygodność potencjalnych partnerów i uzyskać dodatkowe finansowanie rozpoczynające działalność na terenie Polski.

Ilya Kravtsov, pierwszy sekretarz Ambasady Ukrainy w Polsce, przedstawił informacje analityczne na temat stosunków dwustronnych między obydwoma krajami oraz perspektywy współpracy rolno-spożywczej między tymi dwoma krajami.

Tomas Sadowski, z Uniwersytetu Rolniczego w Polsce, wyjaśnił w praktycznych przykładach, jak zachodzi subsydiowane finansowanie rolnictwa w UE, wpływ dotacji i zmieniony profil programów wsparcia UE dla rolnictwa w Polsce.

Reprezentacje polskiej firmy Horeca GGZ wprowadziły platformę, która pomaga producentom rolnym w znalezieniu potencjalnych klientów. Tomas Sadargo, właściciel firmy, opowiedział również o perspektywach Ukraińscy producenci produktów rolno-spożywczych otrzymają nie tylko na terenie Ukrainy, ale także w Polsce – co pozwala ukraińskim produktom dotrzeć do stołu polskiego konsumenta.

Wynikiem Agroforum była prezentacja Wschodnioeuropejskiego Sojuszu Rolniczego (EEAA) dla ukraińskiego agrobiznesu. Podczas prezentacji główne zagadnienia interesujące polski i ukraiński agrobiznes były dwoma aspektami: jak członkostwo w Sojuszu rozszerzy rynki oraz jak znaleźć i uzyskać informacje o potencjalnych partnerach poprzez rozwój gospodarczy.