W dniu 29 października odbyło się spotkanie przedstawicieli Wschodnioeuropejskiego aliansu rolniczego z przedsiębiorcami z Kazachstanu. 29 października odbyła się giełda kooperacyjna, w formule spotkań B2B. Uroczystego powitania przedstawicieli firm w imieniu Województwa Małopolskiego dokonał Pan Wojciech Piech – Sekretarz Województwa Małopolskiego, a ze strony Kazachstanu Jego Ekscelencja Margulan Baimukhan – Ambasador Kazachstanu w Polsce.

W trakcie otwarcia mówili o dwustronnej współpracy gospodarczej i podkreślali pozytywny wpływ eksportu na wyniki gospodarcze. Pan Ambasador zauważył dynamikę polskiego eksportu do Kazachstanu, który wzrósł w pierwszych 8 miesiącach tego roku o 24% (w stosunku do roku poprzedniego). Pan Sekretarz przedstawił również walory regionu, jego potencjał ekonomiczny zapraszając do inwestowania w Małopolsce.