Parlament Ukrainy w dniu dzisiejszym, 2 grudnia, przyjęł w pierwszym czytaniu projekt ustawy nr 3672 „O zmianach w końcowych przepisach ukraińskiej ustawy o bezpieczeństwie i higienie żywności” w celu ustabilizowania rynku paszowego.

19 stycznia 2020 r. Weszła w życie ukraińska ustawa „O bezpieczeństwie i higienie żywności”, która stanowi, że dodatki paszowe mogą stosować każdy, pod warunkiem, że jest on zarejestrowany na Ukrainie.

Jednak w praktyce przewidziany prawem system państwowej rejestracji dodatków paszowych nie w pełni funkcjonował.

Wiceminister Serhij Głuszczenko zaznaczył, że prowadzi to do ograniczenia podaży pasz na rynek, aw konsekwencji do znacznych strat ekonomicznych dla przedsiębiorców.

Aby rozwiązać ten problem, projekt ustawy nr 3672 zmienił ukraińską ustawę „O bezpieczeństwie i higienie żywności”, która zezwala na swobodne stosowanie na Ukrainie dodatków paszowych zarejestrowanych w Unii Europejskiej.

„Taka regulacja będzie obowiązywała tymczasowo – przez cztery lata, czyli od 19 stycznia 2020 r. Ten czas powinien wystarczyć na stworzenie pełnoprawnego systemu rejestracji dodatków paszowych na Ukrainie, który będzie w pełni zgodny z wymogami prawodawstwa UE ”- powiedział wiceminister Serhij Głuszczenko.