Zostań członkiem stowarzyszonym EEAA

Członkowie stowarzyszeni to firmy świadczące usługi (np. Dealerzy, dystrybutorzy i inne) na rzecz Członków Zwyczajnych. Grono Członków Zwyczajnych składa się z firm prowadzących swoją działalność w zakresie produkcji rolno-przemysłowej oraz rolno-spożywczej. Dzięki dostępowi do dużej listy producentów możesz zaoszczędzić czas i pieniądze, a jednocześnie dowiedzieć się więcej o nowych produktach i rozwiązaniach, dzięki którym Twoja firma może rozszerzyć swoje portfolio.

Korzyści z członkostwa stowarzyszonego

 • null
  Potężny głos

Potężny głos

Skorzystaj z naszych pozytywnych relacji ze stowarzyszeniami regionalnymi, producentami i urzędnikami państwowymi, reprezentowanymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej.

 • null
  Najnowsze wiadomości branżowe

Najnowsze wiadomości branżowe

Bądź pierwszym, kto dowie się o praktykach regulacyjnych, które mają wpływ na Twój biznes poprzez regularną komunikację dotyczącą działań rzeczniczych.

 • null
  Zasoby biznesowe

Zasoby biznesowe

Pomóż swojej firmie w rozwoju dzięki dostępowi do pomocy prawnej, możliwości edukacyjnych, materiałów marketingowych i promocyjnych, badań i wsparcia technicznego.

 • null
  Zaangażowanie w decyzje EEAA

Zaangażowanie w decyzje EEAA

Udział w spotkaniach zarządu, głosuj nad inicjatywami i uczestniczyć w komitetach, które pomogą w rozwoju Wschodnioeuropejskiego Aliansu Rolniczego.

 • null
  Połącz się z branżą

Połącz się z branżą

Nawiąż kontakt z profesjonalistami z branży z całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej i użyj logo Aliansu na swojej stronie, aby inni mogli wiedzieć, że należysz do elitarnej grupy dealerów maszyn oraz sprzętu rolniczego.

 • null
  Zniżki na powierzchnię wystawienniczą

Zniżki na powierzchnię wystawienniczą

Skorzystaj z pozytywnych relacji Aliansu z lokalnymi i międzynarodowymi organizatorami wystaw i targów, aby uzyskać zniżki dla swojej firmy.

 • null
  Relacje z producentami

Relacje z producentami

Wzmocnienie relacji dealer-producent jest głównym celem Wschodnioeuropejskiego Aliansu Rolniczego (EEAA). Nasze ciągłe wysiłki na rzecz stworzenia korzystnego dla obu stron środowiska biznesowego obejmują:

 • Podejście biznesowe i oparte na współpracy w rozwiązywaniu problemów z producentami;
 • Jeden głos dla dealera lub dystrybutora, promujący produktywne relacji z producentami, który zachęca do dyskusji i współpracy w ulepszeniu umów dealerskich oraz w innych dokumentach;
 • Szeroka wiedza na temat stosowanych warunków w umowach przez producentów, dostarczająca cennych informacji pomocniczych dla zrozumienia warunków rynkowych i obszarów, w których można omawiać dostosowania;
 • Terminowa komunikacja w celu poinformowania dealerów/dystrybutorów o kluczowych kwestiach w kontekście ograniczeń nałożonych przez producentów.
 • null
  Przegląd kontraktu

Przegląd kontraktu

Wzmocnienie relacji między dealerem/dystrybiutorem a producentem jest głównym celem Wschodnioeuropejskiego Aliansu Rolniczego (EEAA), a nasze ciągłe starania na rzecz wyważonych umów dla dealerów są niezbędne do osiągnięcia tego celu. Gdy producent wprowadza nową wersję umowę dla dealera/dystrybutora lub proponuje zmiany w istniejącej umowie, EEAA przeprowadza przegląd prawny umowy i współpracuje z producentem w celu rozwiązania wszelkich zidentyfikowanych problemów. Współpracując z producentem przed przekazaniem umowy do sieci dealerów, EEAA pomaga odpowiedzieć na pytania dealerow/dystrybutorów i ułatwia wdrożenie umowy.

 • null
  Relacje rządowe

Relacje rządowe

EEAA monitoruje przepisy państw Środkowo-Wschodniej Europy, które mają wpływ na działalność naszych dealerów. Ponadto EEAA monitoruje i wysyła raporty przepisów prawnych oraz podatkowych, które mają wpływ na naszą branżę na szeroką skalę, a konkretnie na nasz konkretny łańcuch dostaw (tj. Kwestie dotyczące producenta i konsumentów).

EEAA angażuje dealerów/dystrybiutorów w proces legislacyjny poprzez działania osobiste, telefoniczne i pisemne.

EEAA wpływa na ustawodawstwo, które wpływa na naszych dealerów i ich operacje biznesowe. Robimy to poprzez różne sposoby, w tym poprzez zatrudnianie indywidualnych lobbystów, którzy działają w imieniu Aliansu, uczestniczenie w kluczowych koalicjach oraz poprzez organizację członkostwa w kluczowych działaniach osobistych, telefonicznych i pisemnych.