CONTACT

  • REGON: 385017054
  • NIP: 6762576635
  • Numer w ewidencji stowarzyszeń zwykłych: 116
  • Adres Korespondencyjny: ul.Szlak 8a, 31-161 Kraków
  • Adres Biura: ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków
  •  +48 733 051 222
  •  info@eeaa.info
  •  www.EEAA.info

Follow us: