Sieć Przedstawicielstw Regionalnych EEAA jest platformą do decentralizacji, a zarazem umiędzynarodowienia działalności Aliansu. Celem inicjatywy jest zapewnienie bliższego kontaktu z członkami na poziomie lokalnym i międzynarodowym, jak również wzmocnienie naszej obecności w regionach.

EEAA chce także wspierać członków Aliansu w procesie internacjonalizacji na rynki Środkowo-wschodniej Europy.

Przedstawiciele Regionalni EEAA są powoływani przez Zarząd Aliansu i działają na podstawie rocznych planów aktywności.

Główne zadania Przedstawicieli Regionalnych:

  • Wspieranie firm członkowskich i inwestorów na poziomie lokalnym, we współpracy z biurem Aliansu w Krakowie,
  • Reprezentowanie i promocja EEAA wobec lokalnych władz i środowisk biznesowych

Kraje Przedstawicieli Regionalnych: Bułgaria, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Polska, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Rosja, Białoruś