Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę nr 2289 o zmianie art. 4 Ustawy Ukrainy „O pestycydach i agrochemikaliach”, która pozwala na import na Ukrainę prototypów najnowszych środków ochrony roślin. W związku z tymi zmianami na terytorium Ukrainy otwarty jest import próbek innowacyjnych środków ochrony roślin do badań naukowych i testów