Program zarządzania produktem

Czym jest zarządzanie produktem?

Wschodnioeuropejski Alians Rolniczy ustanowił program zarządzania produktem dla swoich członków, aby wspomóc ich w działaniach eksportowych.

Program zapewnia możliwość zarządzania produktem w odniesieniu do wytycznych dotyczących najlepszych praktyk w zakresie marketingu i promocji eksportu, które zostały wydane przez Alians.

Dział marketingu i sprzedaży odgrywa ważną rolę w programie zarządzania produktem. To on nawiązuje najbliższe kontakty z klientami. Osoby odpowiedzialne za marketing i sprzedaż są przeszkolone, aby móc udzielać pomocy klientom w kwestiach związanych z produktem.

Osoby zajmujące się marketingiem i sprzedażą dot. firm członkowskich Aliansu, dostarczają rolnikom i dystrybutorom informacje zawarte w Programie Zarządzania Produktem, w celu uzyskania najlepszych wyników na rynku.

Dla kogo przeznaczony jest Program Zarządzania Produktem?

Wschodnioeuropejski Alians Rolniczy wymaga, aby wszystkie firmy wdrażały Program Zarządzania Produktem i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk. Wdrożenie jest weryfikowane przez regularne audyty stron trzecich organizowane przez EEAA.

Ponadto program dotyczy całego łańcucha życia produktu, co oznacza, że zaangażowani są dostawcy, wykonwawcy, dystrybutorzy i klienci.

W jaki sposób Alliance sprawdza, czy członkowie działają zgodnie z wymaganiami Programu Zarządzania Produktem?

Wschodnioeuropejski Alians Rolniczy wspólnie z niezależną firmą audytorską opracował system zgodności składający się z:

  1. Kwestionariusza kontroli. Kwesionariusz ma pomóc członkom Aliansu w zidentyfikowaniu luk i możliwych ulepszeń dostępnych w bieżącej działalności związanej z zarządzaniem produktem. Wprowadzono wage, aby umożliwić proste zgłaszanie postępów i ustalanie celów doskonalenia. Kwestionariusz może być użyty do samooceniania lub być podstawą niezależnego audytu strony trzeciej.
  2. Listy kontrolne inspekcji. Listy kontrolne służą do sprawdzania, czy codzienne operacje są zgodne z Programem Zarządzania Produktem Aliansu.

Wdrażanie programu przez firmy członkowskie jest regularnie kontrolowane przez niezależną stronę trzecią. Wyniki kontroli są oceniane przez Radę Sojuszu. Członkowie niespełniający wymagań Rady muszą opracowywać program doskonalenia.

Eastern European Agricultural Alliance