Програму управління продуктом

Чим є програма управління продуктом?

Східноєвропейський Аграрний Альянс створив Програму управління продуктом для своїх членів, щоб допомагати та сприяти експортній діяльності.

Програма забезпечує структуру для створення програми управління продуктом у компанії з посиланням на рекомендації найкращих практик та досвід в маркетингу та просуванню експорту які були видані Альянсом.

Відділ маркетингу та продажів компанії відіграє важливу роль у Програмі управління продуктами. Саме там найбільш тісні контакти з клієнтами. Спеціалісти з маркетингу та продажів повинні бути навчені, щоб вони могли надавати допомогу клієнтам у питаннях, пов’язаних із продуктом.

Спеціалісти з маркетингу та продажів компаній-членів Альянсу повинні надавати інформацію, надану в Програмі управління продуктами, дистриб’юторам і фермерам, щоб отримати найкращі результати на ринку.

Для кого призначена Програма управління продуктом?

Східноєвропейський Аграрний Альянс вимагає від усіх компаній-членів впровадження Програми управління продуктами та рекомендацій щодо найкращої практики. Впровадження перевіряється регулярними сторонніми аудитами, організованими Альянсом.

Крім того, програма стосується всього життєвого ланцюга продукту, тобто залучаються постачальники, підрядники, дистриб’ютори та клієнти. Вони мають бути залучені однаково.

Яким чином Альянс перевіряє, чи діють учасники згідно з вимогами Програми управління продуктами?

Східноєвропейський Аграрний Альянс разом із незалежною сторонньою аудиторською компанією розробив систему відповідності, яка складається з:

  1. Аудиторська анкета. Анкета призначена для того, щоб допомогти членам Альянсу виявити прогалини та можливі вдосконалення, які необхідно внести в їхню поточну діяльність із управління продуктами. Зважування введено для полегшення простого звітування про прогрес і для встановлення цілей покращення. Анкету можна використовувати для самооцінки або як основу для незалежного аудиту третьої сторони.
  2. Контрольні списки перевірок для перевірки того, що повсякденні операції відповідають Програмі управління продуктами Альянсу.

Реалізація Програми компаніями-членами є добровільним та рекомендованим елементом для кожного члена Альянсу.