• Statystyczny Numer Identyfikacyjny (REGON): 385017054
  • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 6762576635
  • Numer rejestracyjny stowarzyszenia: 116
  • Adres do korespondencji: ul. Szlak 8a, 31-161 Kraków, Polska
  • Adres biura: ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków, Polska
  • +48 733 051 222
  • info@eeaa.info
  • www.EEAA.info
Eastern European Agricultural Alliance