Program zarządzania produktami

Czym jest program zarządzania produktem?

Wschodnioeuropejski Alians Rolniczy utworzył Program zarządzania produktami aby jej członkowie pomagali i asystowali przy działalności eksportowej.

Program zapewnia strukturę do ustanowienia programu zarządzania produktem w firmie w odniesieniu do: rekomendacje najlepszych praktyk i doświadczenie w marketingu i promocji eksportu które zostały wydane przez Alians.

Dział marketingu i sprzedaży firmy odgrywa ważną rolę w programie zarządzania produktem. To tam znajdują się najbliższe kontakty z klientami. Osoby zajmujące się marketingiem i sprzedażą powinny być przeszkolone, aby móc udzielać klientom pomocy w kwestiach związanych z produktem.

Pracownicy marketingu i sprzedaży firm członkowskich Aliansu będą przekazywać informacje podane w Programie Zarządzania Produktem dystrybutorom i rolnikom w celu uzyskania najlepszych wyników na rynku.

Dla kogo przeznaczony jest program zarządzania produktem?

Wschodnioeuropejski Alians Rolniczy wymaga, aby wszystkie firmy członkowskie wdrożyły Program Zarządzania Produktem oraz wytyczne dotyczące najlepszych praktyk. Wdrożenie jest weryfikowane poprzez regularne audyty zewnętrzne organizowane przez Alians.

Ponadto program obejmuje cały łańcuch życia produktu, co oznacza, że zaangażowani są dostawcy, kontrahenci, dystrybutorzy i klienci. Powinni być w równym stopniu zaangażowani.

W jaki sposób Alians sprawdza, czy członkowie działają zgodnie z wymaganiami programu zarządzania produktem?

Wschodnioeuropejski Alians Rolniczy wraz z niezależną zewnętrzną firmą audytorską opracował system zgodności składający się z:

  1. Kwestionariusz audytu. Kwestionariusz ma na celu pomóc członkom Aliansu w identyfikacji luk i możliwych ulepszeń, które należy wprowadzić w ich bieżącej działalności w zakresie zarządzania produktem. Wprowadzono wagi w celu ułatwienia prostego raportowania postępów i ustalenia celów ulepszeń. Kwestionariusz może być wykorzystany do samooceny lub jako podstawa do niezależnego audytu strony trzeciej.
  2. Listy kontrolne sprawdzające, czy codzienne operacje są zgodne z programem zarządzania produktem.

Wdrażanie Programu przez firmy członkowskie jest elementem dobrowolnym i rekomendowanym dla każdego członka Aliansu.

Eastern European Agricultural Alliance