Przedstawicielstwa Regionalne WAR to platforma decentralizacji i internacjonalizacji działalności Aliansu.

Dzięki tej inicjatywie zamierzamy nawiązać bliższy kontakt z lokalnymi członkami EEAA i wzmocnić zdolność reprezentacji Sojuszu na poziomie regionalnym i międzynarodowym. Z tej sieci Przedstawicielstw Regionalnych EEAA otrzymuje cenne informacje na temat postaw dealerów, a także informacje na temat regionalnych i lokalnych gospodarek, przepisów i trendów. Staramy się również pomagać Członkom Aliansu w rozwijaniu międzynarodowych relacji biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE).

Przedstawiciele Aliansu są powoływani przez Zarząd i pracują na podstawie rocznych planów działania.

Główne cele Przedstawicieli Aliansu to:

  • Wspieranie Członków Aliansu i inwestorów na poziomie lokalnym, we współpracy z Centralą WAR w Krakowie;

  • Reprezentowanie i promowanie WAR wśród władz lokalnych oraz lobbowanie interesów członków Aliansu.

Kraje przedstawicieli regionalnych: Bułgaria, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Polska, Rumunia, Słowacja i Ukraina.

Eastern European Agricultural Alliance