W dniu 12 grudnia 2019 Wschodnioeuropejski Alians Rolniczy razem z kolegami ze InConventus Group uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie.

W celu realizacji naszych projektów w 2020 został sprecyzowany plan działań.

Serdecznie zapraszamy na nasze najbliższe wydarzenia:

WSCHODNIOEUROPEJSKI KONGRES „TRZODA 3.0”

NARODOWY DZIEŃ MLECZNEJ FARMY

WSCHODNIOEUROPEJSKI KONGRES DROBIARSKI